KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FIRM

 

księgowość, podatki, kadry i płace.

OFERTA

 • prowadzenie PKPprowadzenie zryczałtowanej ewidencji przychodów

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółek oraz osób fizycznych

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości

 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy,

 • prowadzenie rejestrów Vat oraz rozliczanie podatku VAT,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich Urzędów

 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 • sporządzanie zeznań rocznych,

 • naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzenie listy płac

 • prowadzenie rozliczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych wraz ze sporządzaniem pełnej dokumentacji w tym zakresie

 • sporządzenie umów zlecenie, o dzieło oraz rachunków do nich

 • prowadzenie ewidencji wynagrodzeń

 • sporządzenie deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-11

 • reprezentowanie klienta podczas kontroli PIP oraz ZU

 • przygotowanie wniosków o dotacje dla pracodawców do Urzędu Pracy / staże, dofinansowanie stanowisk pracy,

 • przygotowanie wniosków dla osób rozpoczynających działalność, o dotacje z Urzędu Pracy i środków unijnych

 • przygotowanie formalne i merytoryczne biznesplanów,

 • rozliczenie roczne osób fizycznych PIT,

 • sporządzanie sprawozdań i raportów finansowych, zarządczych zgodnie z oczekiwaniami Klientów na potrzeby banków i innych instytucji;

 • pomoc w rejestracja działalności gospodarczej,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

Księgowość

Kadry i płace

Pozostałe usługi

Biuro Rachunkowo Podatkowe

Ilona Szybska

ul. Hauke Boska 3

27-200 Starachowice

669 559 875

biuro@rachunkowopodatkowe.pl

 

NIP: 664 201 34 38

REGON: 369572845

Klauzula informacyjna RODO

Szukaj

Polityka prywatności

KONTAKT

NAWIGACJA

O nas

Oferta

Cennik

Blog

Wzory dokumentów

Kontakt

Strona główna